Bel ons: +31(0)26-4455751

call us

info@grootwarnsborn.nl

mail us

17de en 18de eeuw

In 1640, na de Reformatie, werd een deel van de goederen die tot de voormalige kloosters behoorden, in het openbaar verkocht. De toenmalige burgemees­ter van Arnhem, Dr. Everhardt Everwijn, werd toen eigenaar van Warnsborn. De familie Everwijn was ook de stichter van het naastgelegen goed ‘Everwinsbergh’, later aange­duid als ‘Baakenbergh’ en tegenwoordig bekend als buitenplaats ‘De Menthenberg’, naar dr. Wilhelm Menthen die dit terrein van ca. 1700 tot 1737 in bezit had. Warnsbor­n is nadien vele malen van eigenaar gewisseld. Velen hebben het goed uitgebreid, voorna­melijk in noordwestelijke richting, waar uitgestrekte heidevelden tot ontginning nodigden. Het landgoed was 777 ha groot en bevatte twee huizen:

Groot Warnsborn en Klein Warnsborn, alsmede koetshuizen, tuinmanswoningen, boerde­rijen, enz. De grootste bloei genoot het landgoed onder Mr. W. Baron Röell van Hasers­woude, die het aantrekkelijke neoclassistische landhuis liet bouwen. Hij overleed in 1841, waarna weer andere families als eigenaren opvolgden.

Populaire kamers in ons Hotel