Bel ons: +31(0)26-4455751

call us

info@grootwarnsborn.nl

mail us

De naam “Grootwarnsborn”

Zoals bij vele Gelderse kastelen en landhuizen, is ook bij Landgoed Hotel & Restaurant Groot Warnsborn de vroegste geschiedenis onbekend. De naam Warnsborn wordt voor het eerst genoemd in 1428 toen het als heidegebied door hertog Arnold van Gelre in erfpacht werd uitgegeven aan Johan van Postel. In 1465 is het in bezit van Rykart van Bloylant.

De naam ‘Warnsborn’ is afkomstig van de woorden ‘born’ of bron en ‘warn’ staat voor zuiver. De naam ‘Warnsborn’ betekent dus ‘zuivere of heldere bron’ en is waarschijnlijk ontleend aan de op het landgoed aanwezige bronnen. De naam werd reeds in de 15e eeuw gebruikt voor de gronden die men ook wel het ‘Hoge Erf’ noemde. Daaraan grensde in het noordwesten het ‘Lage Erf’. In de 17e eeuw geraakt het Hoge en het Lage Erf in één hand en voortaan werd het gehele goed als Warnsborn aange­duid.

Populaire kamers in ons Hotel