Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van Landgoed Hotel, Restaurant & Oranjerie

Groot Warnsborn

Zoals bij vele Gelderse kastelen en landhuizen, is ook bij Landgoed Hotel & Restaurant Groot Warnsborn de vroegste geschiedenis onbekend. De naam Warnsborn wordt voor het eerst genoemd in 1428 toen het als heidegebied door hertog Arnold van Gelre in erfpacht werd uitgegeven aan Johan van Postel. In 1465 is het in bezit van Rykart van Bloylant.

De naam ‘Warnsborn’ is afkomstig van de woorden ‘born’ of bron en ‘warn’ staat voor zuiver. De naam ‘Warnsborn’ betekent dus ‘zuivere of heldere bron’ en is waarschijnlijk ontleend aan de op het landgoed aanwezige bronnen. De naam werd reeds in de 15e eeuw gebruikt voor de gronden die men ook wel het ‘Hoge Erf’ noemde. Daaraan grensde in het noordwesten het ‘Lage Erf’. In de 17e eeuw geraakt het Hoge en het Lage Erf in één hand en voortaan werd het gehele goed als Warnsborn aange­duid.

In 1894 werd het ‘Hoge Erf’ weer afgesplitst en het voormalige ‘Lage Erf’ bleef als Warnsborn bekend. Het centrum van het goed wordt gevormd door een landhuis met verschillende bijgebouwen (koetshuis, oranjerie en kapel) en een nabijgelegen ijskelder.

 

In 1516 behoorde het ‘Hoge Erf’ aan het klooster Mariendal en het ‘Lage Erf’ aan het Sint Agnietenconvent in Arnhem. Omstreeks 1580 komt het goed onder beheer van de Staten van de Veluwe. In 1640, na de Reformatie, werd een deel van de goederen die tot de voormalige kloosters behoorden, in het openbaar verkocht. De toenmalige burgemees­ter van Arnhem, Dr. Everhardt Everwijn, werd toen eigenaar van Warnsborn. De familie Everwijn was ook de stichter van het naastgelegen goed ‘Everwinsbergh’, later aange­duid als ‘Baakenbergh’ en tegenwoordig bekend als buitenplaats ‘De Menthenberg’, naar dr. Wilhelm Menthen die dit terrein van ca. 1700 tot 1737 in bezit had. Warnsbor­n is nadien vele malen van eigenaar gewisseld. Velen hebben het goed uitgebreid, voorna­melijk in noordwestelijke richting, waar uitgestrekte heidevelden tot ontginning nodigden. Het landgoed was 777 ha groot en bevatte twee huizen:

Groot Warnsborn en Klein Warnsborn, alsmede koetshuizen, tuinmanswoningen, boerde­rijen, enz. De grootste bloei genoot het landgoed onder Mr. W. Baron Röell van Hasers­woude, die het aantrekkelijke neoclassistische landhuis liet bouwen. Hij overleed in 1841, waarna weer andere families als eigenaren opvolgden.

 

Tot 1929 was het landgoed eigendom van de heer Voute, die in dat jaar overleed. De familie moest het toenmalige landhuis verkopen mede door de beurskrach van dat jaar. In 1929 kwam Warnsborn in handen van N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroeren­de goederen Thorem te Doorn. Van de N.V. Thorem moest gevreesd worden dat Warnsborn verkaveld zou worden tot villaterrein. De toen juist opgerichte ‘Stichting het Geldersch Landschap’ trachtte daarom het landgoed te kopen, echter de vraagprijs was veel te hoog. De daarop volgende procedure leidde tot een van de grote overwinningen in de historie van de natuurbescherming, namelijk onteigening t.b.v. de Stichting het Geld­ersch Landschap.

 

In 1932 wordt het landhuis met koetshuis, oranjerie, bloementuin, een gedeelte van het park verhuurd aan P. Molenaar. Na een verbouwing opent deze hierin Hotel Groot Warnsborn. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog brandt het, als recreatieoord voor Duitse militairen in gebruik zijnde hotel, tijdens een feest tot de grond toe af.

 

Van 1935 tot 1958 wordt de kapel als woonhuis gebruikt door familie Keppel Hesselink, toenmalig directeur van de VVV Arnhem. Na 1945 was de prachtige Middeleeuwse terrastuin met moestuinen, oranjerie en koetshuis zeer verwaarloosd. In 1949 wordt de grond van het hotel in erfpacht uitgegeven aan G.A. Jonkers en aan mevrouw B.M. Braakman-Jansen. Er wordt met behulp van het Marshall plan een nieuw hotel gebouwd dat in 1950 wordt geopend.

 

Vanaf 1958 wordt de kapel bij het hotel betrokken en wordt deels hoteldependance met op de begane grond woonhuis en op de eerste verdieping enkele hotelkamers. Later wordt het kapelletje als geheel een dependance van het hotel met 14 hotelkamer(tje)s. In 1969 wordt het hotel verhuurd aan Dhr. L.L. Naaykens.

In 1970 wordt de grond van het hotel in erfpacht uitgegeven aan ENKA N.V. Het hotel wordt verbouwd t.b.v. het houden van conferenties en het onderbrengen van gasten. In hetzelfde jaar wordt het hotel eigendom van AKZO door de overname van ENKA. In 1975 wordt het hotel in management aan de Bilderberg Groep gegeven. De Clingendael Groep koopt het hotel in 1978 en verkoopt het een jaar later weer aan de Crest Hotels. In 1980 verkoopt Crest Hotels Hotel Restaurant Groot Warnsborn aan de familie J. Pot.

 

In 1989 komen Lammert en Sjoukje de Vries in dienst en vanaf 1 juli 1991 nemen zij de exploitatie over.  Vijf jaar later, op 1 juli 1996 kopen Lammert en Sjoukje de Vries het geheel en geven het de naam:

” LANDGOED HOTEL & RESTAURANT GROOT WARNSBORN ”

 

In 1999 is het Koetshuis verbouwd tot 15 unieke hotelkamers met daarbij als belangrijkste eis dat het gebouw weer een oorspronkelijke uitstraling krijgt als koetshuis. Het moderne design van de kamers met een zwevende trap als centraal gegeven, mag op z’n minst verrassend genoemd worden.  De kapel heeft sinds februari 2001 de functie van woonhuis voor de familie De Vries: Lammert en Sjoukje, zoon Wiebe, en drieling Gjalt, Jante en Doete.

 

In december 2001 zijn ook de Oranjerie met haar kassen en de terrassentuin geheel gerestaureerd en hersteld. Zowel de Oranjerie als ook de terrastuinen waren sinds 1939 geheel verwaarloosd en totaal verloren gegaan. Familie De Vries heeft in samenwerking met het Geldersch Landschap en met hulp van de Postcode loterij en de Nuon, de Oranjerie met haar kassen en de terrastuinen totaal gerenoveerd.

Vanaf 2006 hebben Lammert en Sjoukje de Vries plannen om het Landhuis nog mooier te maken en eigenlijk zelfs weer iets authentiekere uitstraling te geven. In samenwerking met Monk architecten uit Utrecht is er in 2006 begonnen met het schetsen van het plan. In januari 2009 is de verbouwing begonnen en vanaf half augustus is de totale verbouwing gereed.

Het Landhuis is uitgebreid naar 25 kamers (totaal nu dus 40!), waarvan 2 Warnsborn Suites op de zolderverdieping.  Restaurant La Belle Source  is gelegen aan de voorzijde van het Landhuis, heeft een open keuken en ook veel intieme hoekjes en een prachtig uitzicht op het bos en de oprijlaan. De intieme lounge met open haard en leuke zitjes is nu gelegen aan de achterzijde van het hotel en heeft een prachtig uitzicht op de achtertuin. De authentieke 18e eeuwse gewelvenkelder is ook totaal gerenoveerd en geschikt gemaakt voor feestjes en gezellige bijeenkomsten. Daarnaast is deze gewelvenkelder in zijn geheel naar de achterzijde van het hotel doorgetrokken en is er een extra tuinzaal “De Vijverbergh”  met openslaande deuren naar de achtertuin bijgebouwd.

De “Parel van Gelderland” is opgepoetst!

In november 2017 wordt ook Hotel De Wereld en Restaurant O Muno in Wageningen door Familie De Vries overgenomen. Een roemrijk hotel met ook een fantastische historie en een geweldige reputatie. Wiebe de Vries, de oudste zoon, is daar nu het gezicht van het hotel onder auspiciën van Lammert en Sjoukje. Sinds juli 2018 is in Hotel De Wereld ook Brasserie Le Monde gerealiseerd. Kijkt u maar eens op www.hoteldewereld.nl !

 

9,3Landgoed Groot Warnsborn wordt beoordeeld met een

“Net even meer”

De belofte van ‘nét even meer’ wordt waargemaakt. Zeer comfortabele kamer, vriendelijk en professioneel personeel en diner met wijn arrangement was top!

- Potters, 14 april 2015

Meer reviews Schrijf een review

10
SVH Meestergastheerschap Trip Advisor - Groot Warnsborn