Bel ons: +31(0)26-4455751

call us

info@grootwarnsborn.nl

mail us

Warnsborns bewuste keuzes!

Biologisch, Fairtrade, Duurzaam en Regionaal. In dat kader hebben wij daarom gekozen voor bepaalde producten. Wij serveren dus bijvoorbeeld Peeze Max Havelaar koffie, regionale en streekgebonden gerechten, Gulpener biologisch gebrouwen bier, FSC- en gerecycled teak hout, hergebruik van keukenwarmte en warmtepomp, eigen wijngaard met eigen wijn, verantwoorde en/ of gekweekte vis, ons eigen Warnsborn Water, vlees bij voorkeur biologisch en zoveel mogelijk uit de directe omgeving en soms ook van eigen landgoed, C2C vloeren en zo voort.

Milieubeleid, veiligheid, gezondheid en welzijn

Landgoed Groot Warnsborn ziet het milieubeleid – evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn – als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van haar prestaties. Het beleid is er op gericht de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. De beheersing van de milieu-belasting zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van, en samenhang vertonen met, de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Wij organiseren onze activiteiten zodanig, dat ze een hoge prioriteit geven aan het terugdringen van energie- en waterverbruik als ook het voorkomen en verminderen van vervuiling. Ook stellen wij ons zelf doelen voor relevante milieuaspecten, inclusief de gebruikte grondstoffen en de diensten van derden, zodat wij onze milieuprestaties voortdurend kunnen blijven verbeteren.

Landgoed Groot Warnsborn heeft bovendien als doel een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de flora en fauna op het landgoed en het behoud van het cultureel erfgoed; dit in samenwerking met o.a. Het Geldersch Landschap.

Opbrengsten uit onze organisatie komen ten goede aan o.a. de volgende goede doelen:

  • Koken voor daklozen (i.s.m. Kiwanis Arnhem)
  • Poppenproject kinderziekenhuizen
  • Alpe d’HuZes
  • Projecten met Hulpverlening Midden Gelderland
  • Samenwerking met mensen met beperking
  • Diverse sportverenigingen met name jeugd (Waterpolo, korfbal, hockey, voetbal, wielrennen)
  • Etc.

Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

Lammert & Sjoukje de Vries & medewerkers Landgoed Groot Warnsborn

Contact opnemen